Imprimare

Destinație: Delta Dunării

Share

 

Dunărea, după ce izvorește din Pădurea Neagră din Germania, traversează 8 state și 3 capitale, iar după parcurgerea a 2857 km se varsă în Marea Neagră. Dunărea transportă în medie 6000m/sec de apă și 39,5 milioane tone de sedimente anual. 

Din aceste sedimente a construit Delta Dunării, care are 8000-10000 de ani și de la nașterea sa se schimbă în continu.
deltagorgova.ro, delta dunarii, pensiune deltagorgova.ro, delta dunarii, pensiune

 

 

Are trei brațe Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe, nenumărate brațe secundare, canale, lacuri, dune de nisip, păduri seculare de stejar, aici se găsește cea mai mare întindere compactă de stuf din Europa, toate acestea alcătuind cel mai frumos biotop acvatic din contient.deltagorgova.ro, delta dunarii, pensiune
Dintre brațele, Chilia transportă cantitatea cea mai mare de apă 58%, după care urmează Sf. Gheorghe 23%, la urmă Sulina 19%.
Brațul Sulina este așezat în mijlocul Deltei, este brațul navigabil, din cauza regularizărilor făcute în jurul anilor 1870 este dreaptă și are o adâncime destul de mare. variând între 7,5-28m. Datorită poziției lui favorabile se poate ajunge ușor și pe canalele, lacurile situate între brațele Sulina și Sf. Gheorghe, dar și la lorucile de pescuit situate între Chilia și Sulina.
Pensiunea este situată în mijlocul brațului Sulina la jumătatea distanței dintre Tulcea (poarta Deltei) și Sulina (orașul situat la vărsare) într-un sat pescăresc, Gorgova, la mila 22.