Imprimare

Politica de confidențialitate

Share
 1. Acest site este situat la

https://www.deltagorgova.ro/ , un site Web disponibil pe site-ul Web, precum și site-uri web și subpagini disponibile pe acesta.

 1. Domeniul de aplicare al acestui prospect

2.1. Operatorul site-ului (denumit în continuare "controlor de date"), definit mai sus, care oferă acces la un site web (denumit în continuare "site"), este situat în România și îl furnizează României. În acest sens, furnizarea serviciului și Utilizatorii în timpul utilizării serviciului (și pentru gestionarea datelor) este reglementată de legea română. Datele controlorilor de date privind utilizatorii, în special

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Directiva 95/46 / CE abrogare (Regulamentul general privind protecția datelor); (Regulamentul general al UE privind protecția datelor) (GDPR),

 • CXII din 2011 privind auto-determinarea informațiilor și libertatea de informare; Legea

 • CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale Actulprelucrarea informațiiloradresă în scopulmarketingului

 • CXIX din 1995 privindcu privire la nume șicercetării directe și aldirect; Legeaactivităților de(DMtv.)

 • XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite limitări alepublicitate economică. manipulateconformitate cu prevederile Legii (GRT.).

2.2. Domeniul de aplicare al acestui prospect se aplică utilizării interfeței site-ului, gestionarea datelor efectuate în timpul utilizării serviciilor electronice puse la dispoziție acolo.

2.3. În sensul prezentului Prospect, utilizatorul este persoana fizică care navighează pe site, indiferent de serviciul utilizat de site sau de persoanele fizice care navighează pe site și nu utilizează niciun serviciu.

 1. Temeiul juridic pentru gestionarea datelor

3.1. Baza juridică pentru gestionarea datelor de către controlorul de date pentru anumite procesări de date în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR este consimțământul utilizatorului, articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, privind prelucrarea datelor pentru executarea unui contract. solicitate de Utilizator.

3.2. În cazul procesării datelor bazate pe consimțământ, utilizatorul își dă consimțământul prin bifarea căsuței de validare din fața instrucțiunii de gestionare a datelor relevante. Utilizatorul poate citi informațiile de administrare a datelor în orice moment făcând clic pe link-ul "Informații de gestionare a datelor" care apare în partea de jos a fiecărei pagini a site-ului web sau făcând clic pe link-ul "Informații de gestionare a datelor" în instrucțiunea de gestionare a datelor la care se face referire în această secțiune. Prin selectarea casetei de validare înainte de declarația de gestionare a datelor, utilizatorul declară că a citit informațiile de gestionare a datelor și este de acord cu conținutul gestionării datelor, așa cum este descris în acest prospect.

 1. Scopul Ghidului de management al datelor

Deltagorgova.ro recunoaște conținutul acestui anunț juridic în calitate de controlor de date. Se angajează să respecte toate cerințele privind gestionarea activităților sale, în conformitate cu cerințele prezentului regulament și ale legislației naționale aplicabile și ale actelor juridice ale Uniunii Europene.

Deltagorgova.ro se angajează să protejeze datele personale ale clienților și partenerilor săi și acordă o importanță deosebită respectării dreptului clienților săi la autodeterminare. Deltagorgova.ro gestionează confidențial datele cu caracter personal și ia toate măsurile de securitate, tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dvs.

Deltagorgova.ro descrie practicile de gestionare a datelor de mai jos.

 1. Domeniul de aplicare al

datelor cu caracter personal prelucrate

Date personale de care aveți nevoie pentru a trimite un mesaj Informații personale pe care le cerem când trimiteți un mesaj:

 1. Adresa de e-mail

 2. Numărul de telefon

Scopul gestionării datelor este de a face comunicarea mai eficientă.

Deltagorgova.ro păstreazăîn timpul gestionării datelor

 • confidențialitatea: protejează informațiile astfel încât acestea să poată fi accesate numai de cineva autorizat să facă acest lucru;

 • integritate: protejează exactitatea și caracterul complet al informațiilor și procesării;

 • Disponibilitate: Asigură faptul că, atunci când un utilizator autorizat are nevoie de el, aceștia pot accesa de fapt informațiile de care au nevoie și au instrumentele necesare.